Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on CorutCo Oy:n tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.12.2021.

1. Rekisterinpitäjä

CorutCo Oy
Y-tunnus: 2334428-7

Urheilukatu 28 A 21
00250 HELSINKI

Puh: 0503058618
s.posti: info@corutco.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kim Grön
Puh: +358 503058618
info@corutco.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakkaiden tilaus- ja yhteydenottorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten käsittely, yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Maa
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakkaan lisäämä viesti
 • Ostetut tuotteet, niiden hinta ja oston päivämäärä
 • Tilauksen yhteydessä liitetty tiedosto
 • Asiakkaan valitsema toimitus- ja maksutapa

Jos asiakas on valinnut toimituksen toiseen osoitteeseen kuin yllä annetuihin tietoihin, tallennetaan myös erikseen toimitusoitteeseen liittyvät tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Maa
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero

Jos asiakas ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeella, tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakkaan lisäämä viesti ja aihe

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan www.corutco.fi kautta tehdyistä tilauksista sekä yhteydenottolomakkeen ja uutiskirjeen rekisteröintilomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Shopping Cart